หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองน้อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
  
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยได้แบ่งยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไว้เป็น 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให ้ความสำคัญกับการวางบทบาท การพัฒนาประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยในอนาคตอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้
 

ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืน ภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมปลอดภัย

ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

พัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช และระบบชลประทานให้เพียงพอ

ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
 
 
   
  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10