หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
  
 
 


นายสุภาพ ขันทอง
ปลัด อบต.คลองน้อย
 
 หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวผุสดี ห้องจำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวธยพร งามสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจารุณี พิมพ์แก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางชญาดา ต้นสิริชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางปวีณ์ธิดา ตรัยที่พึ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสองห้อง


นางรัตติกาล จันต๊ะขัติ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
 
 
 
 
 
   
  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10