หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
  
 
 


นายสุภาพ ขันทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 035-768567
 
 


นายสุภาพ ขันทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 035-768567


นางสาวผุสดี ห้องจำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวธยพร งามสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจารุณี พิมพ์แก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางชญาดา ต้นสิริชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอานันท์ ติ๊บนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 035-768567


นางปวีณ์ธิดา ตรัยที่พึ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสองห้อง
 
 
 
 
 
   
  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10