หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุภาพ ขันทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 035-768567
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุภาพ ขันทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 035-768567


นางสุภาภรณ์ รสโหมด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 035-768567


นายอานันท์ ติ๊บนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 035-768567