หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
  
 
 
 
 
ชาวบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย มีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบท เป็นสังคมขนาดกลาง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างรู้จัก และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันแบบญาตพี่น้อง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
 
   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยไม่มี ภาษาถิ่น การสื่อสารของประชาชนในตำบล ใช้ภาษากลาง

ทำบุญตามประเพณี วันสงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ และวันสำคัญทางศาสนา

บวชนาค บวชพระและสามเณร
 
 
 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

โรงเรียนวัดไก่เตี้ย

โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ จำนวน 3 ศูนย์ และมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ ตำบลสองห้อง
 
 
           
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด จำนวน 3 แห่ง โบสถ์ จำนวน 3 แห่ง
 
วัดนครโปรดสัตว์  
วัดนครโปรดสัตว์
 
วัดไก่เตี้ย  
วัดไก่เตี้ย
 
วัดใหม่สองห้อง  
วัดใหม่สองห้อง
 
 
           
ผลิตผลทางการเกษตร ผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล เช่น กล้วย มะม่วง
 
 
   
  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10