หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency Inventory) [ 22 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
การมอบอำนาจการตัดสินใจการอนุญาต อนุมัติ และการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชน [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารบุคคล สำนักงานปลัด [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)