หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรขององ์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 [ 16 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2561-2563 [ 23 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)