หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
  
 
     

 
อย 0023.3/ ว 6446 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
อย 0023.1/ว 6461 การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
อย 0023.2/ว 6436 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อปท.ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง Work From Home กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว6429 การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 6427 1-ให้เลื่อนวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ ว 6427 2-ให้เลื่อนวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1126
     
 
   
  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10