หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]เช่าสถานที่อบรม จำนวน ๒ วัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่๖ บ้านห้วยกระทุ่ม ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่๓ บ้านคลองวัว ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๑ คัน (ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่๑ บ้านห้วยทราย ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่๖ บ้านห้วยกระทุ่ม ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่๓ บ้านคลองวัว ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมิร์ส) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6