กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
  
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 15.06 น. โดย คุณ สุนิสา ประเสริฐทรัพย์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน